Blodau Blodeuwedd

November 2019

Embroidery on canvas with yarn fringe

80 x 61 cm

Llinos Owen

IMG_1459.jpg

Blodau Blodeuwedd (Detail)